čeština
  • čeština
  • english

Leistungserklärung

CW transparent

Prohlášení o vlastnostech (Declaration of Performance - DoP)

Vztahuje se k nařízení EP a Rady č. 305/2011 (CPR) (viz podrobně čl. 4) a vypracovává jej výrobce v případě, že se na stavební výrobek vztahuje harmonizovaná evropská norma nebo je-li tento výrobek v souladu s evropským technickým posouzením (ETA). Prohlášení o vlastnostech je povinné ve všech státech EU a musí být připojeno k označení CE při uvádění výrobku  na trh. Výrobce nese také odpovědnost za údaje v něm obsažené. Musí být vydáno v úředním jazyce (jazycích) státu určení. Příslušné orgány předpokládají, že toto prohlášení je pravdivé, tj., že příslušné výrobky byly vyrobeny a ověřeny v souladu s jedním z platných postupů (systémů) posuzování a ověřování stálosti vlastností.

Náležitosti a obsah prohlášení o vlastnostech jsou uvedeny v článku 6 a v příloze III k CPR. Výrobce musí zahrnout do prohlášení i zamýšlené použití a definovat vlastnosti (úrovně, třídy) v souladu s harmonizovanými technickými specifikacemi. Výrobci nezajišťují shodu stavebních výrobků se základními požadavky, ale zajišťují shodu vlastností výrobku se základními charakteristikami uvedenými v prohlášení o vlastnostech. Cílem je zajistit spolehlivou užitečnou informaci o vlastnostech, které bude možno využívat při projektování a realizaci staveb. Kopii prohlášení o vlastnostech lze poskytovat v tištěné podobě nebo elektronickými prostředky.

Součástí prohlášení o vlastnostech jsou i informace uvedené v čl. 31, příp. článku 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006/ES (REACH). Čl. 31 nařízení REACH se týká povinnosti sdělovat informace v dodavatelském řetězci, tj. pomocí bezpečnostních listů, a čl. 33 nařízení REACH se týká povinnosti sdělovat informace o látkách a předmětech.

Čl. 5 CPR uvádí výjimky, kdy může výrobce upustit při uvedení výrobku na trh od vypracování prohlášení o vlastnostech:

  • je vyroben jednotlivě nebo nesériově na zakázku na zvláštní objednávku a výrobce je odpovědný za bezpečné zabudování výrobku do konkrétní stavby,
  • je vyroben na staveništi za účelem jeho zabudování do zde budované stavby,
  • je vyroben tradičním nebo historickým způsobem za účelem rekonstrukce památkově chráněných budov

Poznámka. Výrobci dle CPR vydávají prohlášení o vlastnostech na rozdíl od směrnice Rady 89/106/EHS (CPD) a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kdy výrobci vydávali do 30.6.2013 tzv. „(ES) prohlášení o shodě“.

Česky


 
 
 
 

Anglicky

 

Holandsky - Benelux

 

Bosensky

 

Chorvatsky

 

Francouzsky

 

Italsky

 

Německy

 

Rumunsky

 

Polsky

 

Slovensky

 

Slovinsky

 

Španělsky

 
 
 
Styrogroup, partnerství více
Copyright © 2023 Styrotrade, a.s. © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.